Pastoral i takozvana ”neredovita” stanja braka i obitelji

Adolf Polegubić (ur.), Sakramenti i pastoral obitelj – Sakramente und Familienpastoral. Zbornik radova. Godišnji pastoralni skup – Pastorale Jahrenstagung, Vierzehnheiligen, 10.-13. 10. 2016., 123.-156.

Uočavajući poteškoće obiteljskoga pastorala u takozvanim „neredovitim“ situacijama autor prije svega raspravlja o pozicioniranju obiteljskoga pastorala s obzirom na impostaciju cjelovitoga pastorala. Nakon spoznaje da tradicionalna postavka pastorala zanemaruje cjelovitu pastoralnu skrb...

Poslanje vjernika laika u pastoralu nekad i danas

Crkva u svijetu, 51 (2016.), 2., 302.-321.

Rasprava o poslanju vjernika laika, koja je sve učestalija, dugo se vodila isključivo s klerikalnog aspekta, zanemarujući cjelovitu bît Crkve u zajedništvu svećenika i vjernika laika. Redukcijski pristup laikatu imao je pogibeljne učinke, potičući laicizam i slabeći ‘sen- sus ecclesiae’. Oba su se učinka odrazila na crkvenu svijest i oblik pastorala. Budući da je tema poslanja i sudjelovanja vjernika laika u pastoralu veoma zamršena, autor prvotno...

Pastoralna priprava za brak i obitelj

Adolf Polegubić (ur.),  Sakramenti i pastoral obitelj – Sakramente und Familienpastoral. Zbornik radova. Godišnji pastoralni skup – Pastorale Jahrenstagung, Vierzehnheiligen, 10.-13. 10. 2016., 195.-226.

U društveno-kulturnim promjenama Crkva se u poslijesaborsko doba suočava s izazovima koje do tada u takvomu obliku nije susretala. Indikator prijepornoga stanja vidi se u odnosu društva prema svojim izvorima koji proistječu iz ustanove braka i obitelji. Osim na društvene konotacije, autor...

Djelatna ljubav i nova evangelizacija u pastoralnomu radu

Crkva u svijetu, 49 (2014.), 4., 476.-496.

Cjelovitost i sustavnost pastoralnoga rada proizlaze iz kršćanske vjere i odgovornosti, koja ne trpi separatan i površan pristup crkvenom poslanju u svijetu. Odvojiti djelatnu ljubav i navještaj Riječi bio bi odraz nerazumijevanja evanđeoske poruke i poistovjećivanja s ideologijom, što bi dovelo do umanjivanja ljudskog dostojanstva i produbljenja društvene neosjetljivosti za potrebite. Autor u prvomu dijelu rada, raščlanjujući pojam siromaštva...

Sijte pravednost, požet ćete ljubav; krčite zemlje nove: vrijeme je da Boga tražite dok ne dođe i podaždi vam pravdom.
(Hoš 10, 12)