Teologija, pandemija i digitalna tehnologija

Nedavno smo proslavili Božić, što je u doba komunizma bilo zabranjeno. Nije se smjelo javno slaviti i čestitati kršćanske blagdane ni okititi društvene prostore. Božićno ozračje moglo se doživjeti u obitelji, a u župi samo oni koji su se odvažili sudjelovati u bogoslužnim činima. Dolaskom demokracije omogućeno je u slobodi slaviti i čestitati blagdane osobno i javno. 

Prošle godine, u osvit došašća, kršćani su ostali u čudu pročitavši 'anakroni' spis, kako reče papa Franjo, u kojemu Europska unija preporučuje izbjegavanje čestitanja Božića. Usiljene strukture sugeriraju da je takva demokracija drugo lice bezbožnoga komunizma. Nazadna preporuka kontinuitet je platforme koja odbacuje činjenicu da Europa izrasta na kršćanskim korijenima. Neki pisci tvrde da preziranje kršćanske baštine znači odumiranje zapadne civilizacije.

Spis je brzo povučen, a posijani kukolj prepoznatljiv je na raznim područjima. Jer društvene strukture promiču sekularizam svodeći kršćanstvo i došašće na turističku razbibrigu. Spis je na doradi, a potrošačko društvo razvodnjava kršćansku simboliku i dekonstruira Božić. Razvidnoj „promjeni epoha“ bitno pridonosi pandemija i digitalna tehnologija, a je li te promjene uočava Crkva i koja je uloga teologa i teologije?

Teologija

Teologija ili razmišljanje o Bogu svoje uporište ima u riječi Božjoj, u objavi. U svjetlu vjere, koja je upućena na razum, istražuje istinu skrivenu u Kristovu otajstvu. Suvremenoj kulturi prijeti opasnost krize istine i smisla, čiji je produkt beznađe. Čovjek je na putu traženja istine. Pozvan je po daru Božje svetosti i slobode stupiti u dijalog ljubavi, jer samoga sebe može razumjeti samo ako se otvori tomu dijalogu. Riječ Božja otkriva čovjekovu relacijsku narav, sposobna je dijalogizirati s poteškoćama s kojima se čovjek suočava, jer Bog sluša njegove potrebe. 

Teologija predstavlja razmišljanje koje nastoji razumjeti vjeru polazeći od vjere. Predmet je teologije Bog i svijet, istina i čovjek, a njezino je mjesto Crkva i zato je teologija služenje zajednici vjernika, koja posredovanjem Crkve prima riječ Božju kao temeljni kriterij svoga rada. U razmišljanjima evanđeoske poruke traži odgovor na poteškoće s kojima se susreću društvo i Crkva. 

Društveno-kulturne promjene zahvaćaju pastoral, što Crkva ne smije zanemariti. Dužna je istraživati znakove vremena, tumačiti ih u svjetlu evanđelja i odgovarati na pitanja o smislu i suodnosu sadašnjega i budućega života. Da bi Crkva, poglavito pastiri i teolozi, mogla što bolje razumjeti i raščlaniti društvenu stvarnost i čovjeka, treba surađivati s raznim znanostima. 

U toj suradnji, pastiri i teolozi, uspoređujući određene događaje i pojave, očima će vjere prosuditi je li to što se čini odgovora Božjoj istini. Teolog, razlikujući izvor i motive svoga kritičkog stava, dopušta da mu vjera pročistiti pogled i sve čini da se objavljena istina dublje uočava, bolje razumije i prikladno izlaže. Teološko istraživanje treba produbiti spoznaju objavljene istine i povezivati je sa životom kako bi pomoglo ljudima doći do dubljega poznavanja vjere. 

Društvo je rastrgano u suprotnostima, između tjeskobe i nade. Znanstveni duh, osobito tehnička dostignuća, oblikuje kulturu i način mišljenja, a nerijetko se odbacivanje Boga i vjere prikazuje kao zahtjev znanstvenoga napretka, pa se povećavaju protivštine. Sukladno teološkoj znanosti teolozi tragaju za prikladnijim načinom priopćivanja kršćanske poruke, kako bi našla istinski odjek u čovjeku

Teolog je pozvan razlučivati dobro od zla, istinu od laži, pravdu od nepravde. Propitkuje crkvenu praksu vjere, osluškujući čovjeka analizira i kritički vrjednuje stvarnost i predlaže normativna pastoralna rješenja. Teologija u svomu promišljanju nastoji o kontekstu i proučavajući ga traži načine za cjeloviti navještaj vjere. U tomu vidu zapažamo da je zapadni svijet prožet sekularizmom i relativizmom, što osporava kršćanske vrjednote, a čemu može pridonijeti simbioza pandemije i digitalne tehnologije.

 

Cijeli se članak može pročitati na: Teologija, pandemja i digitalna tehnologija, u: Crkva u svijetu, 57 (2022.)., 1., 3.-8.